Otvorenie výstavy BORN TO LEAVE

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 podchod autobusovej stanice v Topoľčanoch pozýva na otvorenie výstavy BORN TO LEAVE site specific zvuková inštalácia autori : Umlecký kolektív SKUPINA otvorenie výstavy: 19.10.2018 o 18h

Umelecký kolektív Skupina sa zaujíma o javy v našej kultúre, ktoré sú vnímateľné a vyjadriteľné zvukom. K javom, ktoré sa vyskytujú vo zvukovej dimenzii, alebo sú do nej prevoditeľné, pristupuje Skupina ako k objektom, prostredníctvom načúvania, zvukovú tvorbu, sociologickú imagináciu, záznam, reinterpretáciu, intervenciu, oral a aural history a akustickú ekológiu. Procesom materializácie a dematerializácie pôvodných významov sa pokúša - v abstraktnej a hmatateľnej rovine - hľadat a dekonštrouvať hranice možných premien skúmaných javov v nami prežívanej realite.

Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia