Nina Šošková a Lena Jakubčáková: PAZUCHY

Pazucha – miesto na tele, kde sa rameno stretá s trupom, sa stáva stredobodom záujmu slovenskej výtvarníčky Niny Šoškovej v jej najnovšom diele „Pazuchy“, ktoré pripravila so slovenskou fotografkou Lenou Jakubčákovou v Multimediálnom priestore pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12.

Šošková s Jakubčákovou vo svojej spoločnej práci odhaľujú intímne miesta na ľudskom tele a stavajú ich do ostrého kontrastu s verejným priestorom a všade prítomným pohľadom náhodnej verejnosti. V sérii veľkorozmerných fotografií zobrazujúcich mužské i ženské podpazušia, ktoré autorky umiestnili na betónové steny frekventovaného podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch, vystavujú pohľadom verejnosti tieto intímne, pritom však bežne odkrývané miesta. V divákovi, ktorým je v tomto prípade náhodný chodca, tak autorky vyvolávajú vnútorné napätie prameniace z rozporu medzi prirodzenou hanblivosťou a bezhraničným exhibicionizmom, medzi potrebou odkloniť pohľad  a zvedavosťou, či priamo voyerizmom. Pohlavie, či vek zobrazovaných modelov, vône a pachy sú pritom len tušené, čo v divákovi vyvoláva ďalšie otázky a asociácie. 

Vernisáž výstavy „PAZUCHY“ sa uskutoční v piatok, 4. októbra 2013 o 19:00 v Multimediálnom priestore pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v podchode pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch. Súčasťou vernisáže bude i koncert českého audiovizuálneho projektu Lightning Glove. 

Nina Šošková  

sa narodila v roku 1983 v Žiline. V rámci magisterského štúdia absolvovala ateliér Socha a aplikované média na FVU v Banskej Bystrici, kde neskôr pokračovala i v doktorandskom štúdiu. V rámci doktorandúry absolvovala stáž v ateliéri Intermedia Art 3 – škola konceptuálního zkoumání na AVU v Prahe. V roku 2012 obhájila titul Artis Doktor. Venuje sa predovšetkým sochárstvu, pričom jej realizácie prezrádzajú jej uvažovanie o identite, jej nosičoch, o hygiene, očistných a samo-očistných procesoch. Necháva sa inšpirovať telesnými vôňami, pachmi, ľudskými stopami či miestami na tele. Vo svojej tvorbe sa často venuje aj intervenciám do verejného priestoru, pričom sa zaoberá otázkou relevantnostivyužívania konkrétnych lokalít a ich géniom loci. Zúčastnila sa viacerých domácich a zahraničných výstav. Podieľala sa na príprave Zborníka textov a reflexií o súčasnom sochárskom umení – FORMA (2011). Je zakladateľkou občianskeho združenia Outdoor Gallery, ako aj zakladateľkou a kurátorkou projektu MEDZICENTRUM. Od roku 2012 pracuje ako umelecká producentka projektu SPOTs v Košiciach. 

Lena Jakubčáková 

sa narodila v roku 1980 v Košiciach. Absolvovala magisterské štúdium na FF PU v Prešove, kde neskôr pokračovala v doktorandskom štúdiu. V roku 2008 obhájila titul PhD. v odbore Literárna veda. Od roku 2006 študuje fotografiu na Institute tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opave. Pracuje v Ateliéri fotografie na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení TU v Košiciach, naInštitúte prekladateľstva a tlmočníctva FF PU v Prešove a externe vyučuje aj na Strednej súkromnej škole filmovej v Košiciach. Je členkou košického Fotoklubu NOVA a združenia PhotoART Centrum, kde spolu s kolegom Pavlom Mariom Smejkalom propaguje fotografiu doma i v zahraničí a kde spolupracuje napr. na projekte Second Cities, v rámci ktorého autorka do konca septembra predstavuje svoju sériu Marseille v košickej galérii NOVA. V oblasti umeleckej fotografie preferuje dokumentárny žáner a portrét. Jej najznámejší fotografický súbor V odlúčení, ktorý predstavuje portréty odsúdených z dvoch slovenských väzníc, bol vystavený vo viacerých domácich a zahraničných galériách, ako aj v samotnej väznici. Tento individuálny projekt v roku 2011 prerástol do spolupráce na medzinárodnom projekte Umelecké vzdelávanie vo väznici, v rámci ktorého spolu s P. M. Smejkalom momentálne vedie fotografický ateliér v prešovskej väznici. Vystavovala na Slovensku, Česku, Poľsku, Maďarsku a Francúzsku a okrem fotografie sa zaujíma o umelecký preklad, literatúru a hudbu.. 

 

 

Podujatie sa uskutoční s podporou Ministerstva kultúry SR.