Nedeľa bude na Nástupišti rušná

Projekt Pravidelná linka Topoľčany – Sheffield je vyústením dlhodobej spolupráce N1–12 a galérie Bloc Space. Hlavným poslaním je vytvorenie živej medzinárodnej platformy pre mladých začínajúcich umelcov z oboch krajín. Súbežným cieľom je aj výmena poznatkov a skúseností a aktívna prezentácia súčasného slovenského umenia vo Veľkej Británií a naopak.

Becky Bowley

Becky Bowley študovala umenie na Nottingham Trent University a v súčasnosti pracuje ako lektor na Hallam University v Sheffielde. 
Vo svojej tvorbe sa venuje výtvarnému umeniu, textilu, performanciám a video tvorbe. Zaujíma ju poetický dialóg medzi spomienkami a predstavami a vzťah medzi telom, časom a priestorom. 
Na Nástupišti 1-12 sa predstaví so svojím krátkym video filmom Making connections, v ktorom nachádza súvislosti medzi trádiciou tkania a ženským telom a dušou. Making connections je zároveň umeleckým dielom, prostredníctvom ktorého sa autorka spája so ženami naprieč časom, stavajúc pritom na vlastnom pôvode a silnej rodinnej tradicií indiánskych šamaniek a neskôr žien pracujúcich v textilnom priemysle.

Liz Von Graevenitz

Liz Von Graevenitz je britská výtvarníčka, ktorú ste už viacerí z vás mali možnosť spoznať. Viac ako pred rokom sa na Nástupišti 1-12 predstavila so svojou sólovou výstavou Contrary Motion a poslucháči Rádia Devín ju mohli spoznať ako hosťa 15. Zahrády. 
Dnes vám Liz predstavujeme ako spolukurátora našej najnovšej výstavy Pravidelná linka Topoľčany - Sheffield a zároveň jedného z vystavujúcich umelcov. Jej najnovšie diela Vibrations in Digital Doom I a II spochybňujú krehkosť ľudského vývoja a bytia v digitálnom veku a vy si ich budete môcť pozrieť už v nedeľu, 14.7. o 18:00 u nás v podchode. 
Autorka sa vo svojom živote snaží absorbovávať rôzne chute a vône prostredia, v ktorom žije, ľudí, ktorí ju obklopujú a pritom pozorne študuje ich sociálne správanie. Jej tvorba tak prirodzene odráža prostredie, v ktorom sa pohybuje.
Autorka zozbierané informácie a pocity tlmočí publiku prostredníctvom svojej práce, v ktorej využíva rôzne náhodne nájdene objekty, zvukové nahrávky, film, fotografiu, modelovanie a tvorbu kníh. S tvorbou Liz von Graevenitz sa môžete zoznámiť na http://www.lizvongraevenitz.com/

Sarah Jane Palmer

Sarah Jane Palmer študovala súčasné výtvarné umenie na Hallam University v Sheffielde. Nositeľka viacerých ocenení, medzi inými i ceny Art Council England, sa vo svoje tvorbe necháva unášať estetikou rannej kinematografie. Vplyv filmu ako "obrazu preneseného do života", ako i očarenie z filmov nemeckého expresionizmu, je citeľný v celom jej diele.

Ako umelkyňa sa zameriava na kombinovanie tradičných umeleckých foriem s modernými technológiami, dôraz však vždy kladie na rozvoj svojich vlastných zručností. Venuje sa filmu, ručnej tlači, priestorovým inštaláciám, spolupracuje s divadlom, tanečníkmi i cirkusom. Pre jej tvorbu je typický humor, napätie a erotika.
Na Nástupište 1-12 príde prvým spojom pravidelnej linky Topoľčany - Sheffield tapetovať.... Ručne vytvárané tapety zo série 'Soixante Neuf' od Sarah Jane Palmer plné vzorov, ktorých predlohou sa stali kopulujúce dvojice, uvidíte v topoľčianskom podchode už túto nedeľu.

O hudobnú časť sa postará Ritornell

Na živo predstaví svoj nový album Aquarium eyes, ktorý sa stretol s výbornými ohlasmi kritikov,médií i poslucháčov a vyslúžil si uznanie od umelcov akými sú Gilles Peterson (BBC) či Peter Kruder (G-stone).

Projekt podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v rámci programu Pro Slovakia.