MEDZICENTRUM V 

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, Občianske združenie Outdoor Gallery a K.A.I.R., Košice Vás srdečne pozývajú v dňoch 1.8. – 10.8.2014 na piaty ročník Festivalu umenia pre verejný priestor MEDZICENTRUM V 

„MEDZICENTRUM V. - Festival umenia pre verejný priestor“ je prehliadkou súčasného umenia kombinovanou s mikro-rezidenčným pobytom zameraným na tvorbu umeleckých diel pre verejný priestor.  V roku 2014 sa uskutoční v Multimediálnom priestore pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v podchode autobusovej stanice mesta Topoľčany.

Rezidenti festivalu MEDZICENTRUM V.:

Peter Kalmus (sk)

Tomáš Makara (sk)

Mira Podmanická (sk)

Daniela Krajčová (sk)

Lisa Premke (de)

Matej Al-Ali (cz)

Junichiro Ishii (jp)

Matej Vojtuš (sk)

Martin Kochan (sk)

Cyril Blažo (sk)

PROGRAM FESTIVALU MEDZICENTRUM V.

*všetky prezentácie, okrúhle stoly a diskusie festivalu MEDZICENTRUM V. (N 1-12) budú prebiehať v Multimediálnom priestore pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12. Z tohto miesta budú vychádzať aj komentované prehliadky či výlety uskutočnené mimo Nástupišťa 1-12.

1.8.2014, piatok

18:00 Prezentácia projektu Nástupište 1-12
- prezentujú Julo Krištof a Zuzana Godálová (SK). Julo Krištof a Zuzana Godalová vytvorili pred viac ako dvomi rokmi Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, viac na www.nastupiste.sk
18:30 Prezentácia projektu Outdoor gallery o.z.
- prezentuje Nina Šošková (SK). Nina Šošková, výtvarníčka a zakladateľka občianského združenia Outdoor gallery. Je organizátorka a kurátorka public art projektu MEDZICENTRUM, viac na www.outdoorgallery.sk
19:00 Prezentácia projektu K.A.I.R. Košice
- prezentuje Zuzana Kotíková (SK). Zuzana Kotíková organizačne vedie a sprevádza rezidentov, K.A.I.R. (Košice Artest In Rezdience), viac na www.kair.sk
21:00 Hallogenerator
- audiovizuálne predstavenie Jakuba Pišeka (SK). Slovenský umelec Jakub Pišek je absolventom K.A.I.R. (Košice Artest In Rezdience), viac na www.kair.sk štúdia nových médií v Košiciach. Vo svojej tvorbe používa techniku ako nosič, ale aj cieľ svojho záujmu. Namiesto opakovaného prezentovania starých diel sa špecializuje na tvorbu diela priamo na mieste, necháva vyniknúť génia loci, pracuje so site specific, a flexibilne reaguje na vzniknutú situáciu. Venuje sa videu, počítačovej grafike, interaktivite, i hudbe, viac na http://kubriel.servus.at/

2.8.2014, sobota

19:00 Pecha Kucha Night Medzicentrum (N1-12) 
- prezentujú rezidenti projektu a prizvaní hostia NEÓNa (Samo Čarnoký a Radoslav Sinčák), viac na www.pechakucha.publikum.sk

3.8.2014, nedeľa

11:00 Politické umenie vo verejnom priestore
- prezentuje kurátorka a umelecká kritička Lenka Kukurová z Art wall gallery Praha (SK/CZ), viac na www.artwallgallery.cz
14:00 Verejný priestor v Topoľčanoch a jeho kultúrne dedičstvo 
- prezentuje Peter Kršák, kunsthistorik a rodák z Topoľčian (SK). Odborná prednáška spojená s exkurziami na židovskom cintoríne a vo funkcionalistickej "Vile Mokrých" od architekta Rosenberga
20:00 Okrúhly stôl s účastníkmi projektu. Vítaná je široká verejnosť!

4.8.2014, pondelok

10:00 Dokumentace, popularizace a ochrana výtvarného umění ve veřejném prostoru z období Normalizace.
- Prezentuje Pavel Karous zo skupiny VETŘELCI A VOLAVKY (CZ). „Monumentální sochařství“ procházelo v období Normalizace po velkém experimentálním kvasu 60. let tvůrčí stagnací. Na druhou stranu snad nikdy v dějinách našeho státu nebylo pořádáno tolik sochařských soutěží, nebylo tolik objednávek společenského charakteru. Obrovské množství zakázek
zajišťoval zákon, který ukládal, aby každá státní stavba (drtivá většina všech stavebních projektů) dala 1 až 4% z celkového rozpočtu na „výzdobu“. Toto „čtyřprocentní umění“ pak vořilo estetické dominanty ve veřejném prostoru kolem vznikajících sídlišť, poliklinik, obchodních domů, výrobních podniků, administrativních a správních budov. Současné brutální zacházení i nevšímavost k těmto plastikám, přimělo náš kolektiv k jejich systematické dokumentaci a popularizaci.“ Viac na www.vetrelciavolavky.cz
20:00 Okrúhly stôl s účastníkmi projektu. Vítaná je široká verejnosť!

5.8.2014, utorok

10:00 Umenie pre verejný priestor vo Veľkej Británii
- prednáška výtvarníčky Zuzany Godálovej (SK)
13:00 Exkurzia v Topoľčianskej secesnej Radnici, káva u primátora mesta Topoľčany
20:00 Okrúhly stôl s účastníkmi projektu. Vítaná je široká verejnosť!

6.8.2014, streda

10:00 Prezentácia projektu BUNKA PRE SÚČASNÚ KULTÚRU
- prezentuje umelec, organizátor a spoluzakladateľ projektu Dano Dida (SK). Bunka pre súčasnú kultúru vytvára platformu pre široké spektrum rôznych foriem súčasnej kultúry. Viac na www.projektbunka.sk
11:00 Prezentácia projektu Stadlnova
- prezentuje organizátor a aktivista Jüang Ren (AT/SK). Stadlnova je fiktívne predmestie medzi Viedňou a Bratislavou. Viac na www.stadlnova.net
20:00 Okrúhly stôl s účastníkmi projektu. Vítaná je široká verejnosť!

7.8.2014, štvrtok

20:00 Okrúhly stôl s účastníkmi projektu. Vítaná je široká verejnosť!

7.8.2014, štvrtok

20:00 Okrúhly stôl s účastníkmi projektu. Vítaná je široká verejnosť!

8.8. 2014, piatok

20:00 Okrúhly stôl s účastníkmi projektu. Vítaná je široká verejnosť!

9.8.2014, sobota

17:00 V E R N I S Á Ž _ MEDZICENTRUM V. (N 1-12)
- vernisáž k výstave diel vzniknutých počas mikro-rezidencia Medzicentrum V. Hostia večera:
o Marek Adamov, kultúrny manažér. Viac na www.stanica.sk
o Katarína Gatialová, historička umenia, kurátorka a grafická dizajnérka
o Andrej Poliak, umelec, organizátor a spoluzakladateľ občianskeho združenia
Periférne centrá v Dúbravici (SK), viac na www.perifernecentra.com
21:00 VENTOLIN + gulášh party
- Koncert. K odkazu špinavého detroitského techna a acidu sa v sólovom projekte VENTOLIN hrdo hlási zakladajúci člen skupiny KAZETY, David Doubek. Vo svojej tvorbe sa striktne vyhýba počítaču a miesto neho používa množstvo samplerov, hardwareových sekvencerov a synťákov. Finálny mix sa pritom neostýcha prehnať na analógový pás pomocou starého mixpultu Soundcraft. viac na www.ventolin.cz

REZIDENTI FESTIVALU MEDZICENTRUM V.

PETER KALMUS

 je slovenský výtvarník a autodidakt. V sedemdesiatych rokoch a počas normalizácie bol výraznou súčasťou neoficiálnej undergroundovej umeleckej scény. V rokoch 1972 – 1975 realizoval niekoľko akcií a experimentov (prevažne v undergroundovej sfére), skúmajúcich vzťahy života a umenia. Vo svojej tvorbe sa zaoberá najmä kresbou, asamblážou, maľbou, objektom, akčným umením, inštaláciou, grafikou a performanciou (často ide o verejný, otvorený a nenásilný protest). Od roku 1973 je členom Jazzovej sekcie Praha. V júni 1989 podpísal petíciu Niekoľko viet, v novembri 1989 bol spoluzakladateľomObčianskeho fóra v Košiciach. V rokoch 1990 – 2012 pôsobil ako člen Spolku C + S, od roku 1992 ako člen spolku Združenie 1992. Samostatne vystavuje od roku 1989, skupinovo od roku 1981. Striedavo žije a tvorí v Košiciach a rodných Piešťanoch.

TOMÁŠ MAKARA

študoval na Fakulte umení Technickej Univerzity v Košiciach v ateliéry grafiky a experimentálnej tvorby Zbyňka Prokopa. Je členom umeleckej skupiny Kassa Boys a združenia MAKE UP COLLECTIVE, ktoré v Košiciach poriada výstavy súčasnéhoumenia, a niekoľko pôsobil aj na pozícii dramaturga v centresúčasného umenia Kasárne Kulturpark. Vo svojej tvorbe rád experimentuje s reakciami divákov. Zaujíma ho, prečo väčšina z nich od umenia očakáva krásny a príjemný zážitok, z čoho pramení táto predstava a aký typ umelca ju stelesňuje. Okrem toho skúma vzťah umenia, médií a politickej propagandy.

MIRA PODMANICKÁ 

absolvovala magisterské štúdium na VŠVU v Bratislave na katedre Socha, objekt, inštalácia. Na VŠVU absolvovala i doktorandské štúdium v odbore výtvarné umenie. V štúdiách pokračovala v Belgickom Bruseli na Académii Royale des Beaux-Arts a skúsenosti nazbierala aj počas pobytov v Centre de la tapisérií Tournai, Belgicko a Cité Internationale des Arts v Paríži vo Francúzsku. Pracuje s textilom a rôznymi netradičnými materiálmi, ako sú omietky, bronz, zameriava sa na napätie a kontrast. Tvorí inštalácie, site-specific umenia, predmety a činnosti obvykle prezentované na fotografiách.

DANIELA KRAJČOVÁ 

vyštudovala magisterské štúdium na katedre Intermédií a Multimédií na VŠVU a Animovanú tvorbu na VŠMU. Počas štúdia absolvovala stáž v Mexiku a Veľkej Británii a rezidenčný pobyt vo Francúzsku. Je výherkyňou Ceny za kresbu T-Gallery 2012. Jej animácie a kresby boli prezentované na výstavách a festivaloch na Slovensku a v zahraničí (Nemecko, Francúzsko, Island, Rusko, Izrael, India,...). Daniela Krajčová spolupracovala s Nástupišťom 1–12 v Topoľčanoch a so Stanicou v Banskej Štiavnici na dielach, v ktorých sa zamerala na skúmanie židovskej histórie.

Sochár JUNICHIRO ISHII

pochádza z japonskej Fukuoky, aktuálne však žije a tvorí v Prahe. Jun’ichiro Ishii vychádza zo site-specific fenoménu a zaujíma ho pozorovanie základných kultúrnych aspektov. Verí pritom, že základné kultúrne elementy sú obsiahnuté v najbanálnejších, rutinných a často až bezvýznamných aktivitách každodenného života.Aby mohol vystihnúť svoj číry dojem z miesta, nepoužíva žiadnuvopred danú metódu, ale pridáva symbolické formy kultúrnym zvláštnostiam ktoré zažíva a prezentuje ich v site-specific dielach. Jeho tvorba sa tak stáva nezvyklou interpretáciou zvyčajného vnemu, akousi kultúrnou skicou. Jeho diela sú prevažne inštalácie, nie však inštalácie diel vyhotovených v ateliéry. Sú to dočasné zásahy, pri ktorých využíva video nielen ako formu záznamu, ale ako spôsob vytvárania nezávislých diel, ktoré ukazujú koncept inštalácie z iného pohľadu.

CYRIL BLAŽO

kultová postava súčasného slovenského umenia, študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil v prvej polovici deväťdesiatych rokov. Vo svojej práci sa venuje rôznym médiám – kresbe, maľbe, koláži, fotografii, objektu. Koncom osemdesiatych rokov bol členom legendárnej skupiny 00, ktorá sa neskôr v pozmenenej zostave prezentovala pod názvom Blondiak. „Cyril Blažo prekódováva staré znaky, zmnožuje ich v slobodnej hre a rád
vytvára nové, kde uplatňuje ostrovtip, iróniu a následné rozostrenie významov... Často nastoľuje banálne a absurdné situácie hybridnej povahy, kde zotiera mediálne hranice a rozdiely medzi originálom, kópiou a obyčajným kotkodákaním. Blažo často „vykorisťuje“ staré ilustrácie a reprodukcie z kníh a magazínov, ťaží z vlastnej podomovej zberne starej vizuality bez špeciálnej väzby k dobe jej vzniku. Z tohto retro- a repro-archívu prináša mix výtvarných aforizmov, nemiestnych poznámok,
naivných i pikantných humoresiek, kde prevláda zábavná hra, skratka a idiotsky inteligentný humor.“ (V. Beskid).

MARTIN KOCHAN

je aktivista, ktorý sa stal výtvarníkom. AbsolvovalFaVu VUT v Brne. V súčasnosti žije a tvorí v Trnave. Popri soche sa venuje aj akčnej maľbe, fotografii a performance. Ako inšpirácia mu slúžia kultúrne stereotypy. V jeho dielach je prítomná irónia, humor či paródia. Svojou tvorbou reaguje i na súčasné politické udalosti. O umení predovšetkým uvažuje ako o súbore estetických, politických a sociálnych hľadísk. Od roku 2010 aktívne spolupracuje s výtvarníkom Cyrilom Blažom.V tvorbe M. Kochana rezonuje prostredie sídlisk a panelákov. Býva na sídlisku, ktoré ho inšpiruje a periféria je podľa neho dnes centrom kultúry. O kultúru sa zaujíma historicky i politicky. Sám seba označuje za vedecko-fantastického umelca, ktorý využíva pamäť rodného mesta ako kľúč k jeho kultúrnemu vytriezveniu po Nežnej revolúcii.

MATEJ AL-ALI 

pochádza z Bardejova. Študoval na Západočeskej univerzite v Plzni v ateliéry prof. Adély Matasovej a na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v ateliéry prof. Jiřího Davida v Prahe. Jeho práce boli vystavené v galériách a festivaloch súčasného umenia v Čechách, Maďarsku, Nemecku a v New Yorku. Žije a pracuje v Prahe.Ťažisko jeho tvorby sa nachádza v skúmaní objektovej mechaniky, fyzickej práce a taktility. Formálne výstupy autorovho diela v médiu videa a DIY video-objektov najčastejšie dokumentujú výkony na rozhraní performance až špecifických športových výkonov. Vo svojich dielach skúma vzťah diváka, aktéra a autora.

 LISA PREMKE

Nemecká umelkyňa sa už počas štúdia architektúry a výtvarného umenia na Rietveld Academy v Amsterdame začala venovať prácam, ktoré skúmali vzťah architektúry a zvuku. Práve jej záujem o zvuk ju priviedol na Glasgow School of Arts, kde zvuk vyštudovala.
Jej rozmerné zvukové inštalácie často priamo súvisia s miestom realizácie a korešpondujú s ním tak po zvukovej ako aj vizuálnej stránke. V jej prácach dominuje téma intimity, nepokoja, či hanby. Žije a tvorí v Berlíne.

MATEJ VOJTUŠ 

vyštudoval grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu na Fakulte Umení Technickej Univerzity v Košiciach. Pracuje ako freelance grafický dizajnér, pričom vo svojej tvorbe sa venuje úprave kníh, ročeniek, plagátov, časopisov a obalov, navrhuje logá, značky alebo informačné systémy. Spolupracuje s klientami zo Slovenska a Čiech predovšetkým z oblasti výtvarného umenia a kultúrny (Stanica Žilina-Záriečie, PBlog, Adsulting, Luto Automotive, InnocentStore, Radio_FM, Sušienkovo, Kunstkolchoz-Konvolut, Outdoor Gallery, GoodAd, Frank, Město Brno, Kino Úsmev, MazalTov Festival, Národní Filmové Muzeum, Plasti-Shop,...). Pri svojej tvorbe kladie dôraz na typografiu a jednoduchosť.