Live stream// artist talk// M. Antalová & A. Weilhartner

Nástupište 1-12 pozýva na online stream z Osla.
Live artist talk with online discussion

Michaela Antalová /SK
Anna Weilhartner /AT:
MAPS OF IMPROVISATION

Prezetácia projektu mala byť pôvodne v priestoroch Nástupišťa, ale keďže hranice sú stále zavreté, uvedieme projekt online ako live stream z Osla. Michaela a Anna, hudobníčka a výtvarníčka, skúmajú improvizáciu v spoločnom duu, ich ročný proces a výsledky predstavia v diskusii.

Prezentácia prebehne v anglickom jazyku a diváci sa môžu zapojiť do diskusie formou online komentárov pod live stream videom.

---Interdiscipinárny projekt odpremiérujeme live 5.júna o 19:00
https://www.facebook.com/events/2688300588052710/


---Diskusia Artist talk k projektu 2.Júna 19:00
https://www.facebook.com/events/2356060764695892?active_tab=about

Projekt Nástupište 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.
Visual: Matej Lacko


Platform 1-12 invites you to an online stream from Oslo.
Live artist talk with online discussion

Michaela Antalová / SK
Anna Weilhartner / AT:
MAPS OF IMPROVISATION

The presentation of the project was originally planned to be presented at Nástupište 1-12 space (multimedia space for conteporary culture in Topoľčany, Slovakia), but since the borders are still closed, we will present the project online as a live stream from Oslo. Michaela and Anna, musician and visual artist, are discovering improvisation in a collaborative duo and their one year research will be presented in discussion.

The presentation will be in English and viewers can participate in the discussion in the form of online comments under live stream video.
The Platform 1-12 project was supported from public funds by the Slovak Art Council, the main partner of the project.
Visual: Matej Lacko

We will premiere the interdisciplinary project live 5the June 7pm
https://www.facebook.com/events/2688300588052710/