Keramické dielne 2023 s Táničkou Pažite, salaš Podhradie

Srdečne pozývame na keramické dielne 2023 s Táničkou
Pažite, salaš Podhradie
Nedeľa, 27. augusta od 14:30

Činnosť Nástupišťa celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.