Keramické dielne 2023 s Táničkou Pažite,salaš Podhradie Nedeľa 27. augusta od 14:30

Srdečne pozývame na keramické dielne 2023 s Táničkou

Pažite,salaš Podhradie

Nedeľa
27. augusta od 14:30

Činnosť Nástupišťa celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.