Jan Kostaa: FUTURE, koncert Simple Melodies

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 srdečne pozýva, vo štvrtok 10. septembra 2020 na otvorenie výstavy o 18:30 h, Jan Kostaa: FUTURE. Koncert o 19:00 h Simple Melodies.


Synopsa: Kostaa sa dlhodobo venuje autorskej obrazovej psychoanalýze mačistického správania sa viac či menej dominantných mužov. Hlavnými témami jeho tvorby sú rodová disproporcia, sociálne a kultúrne anachronizmy. Zaujímajú ho paralely medzi poľovníckym životným štýlom a všednou každodennosťou. Často sa sústreďuje na fenomén trofeje a  zaujíma ho kultúrno-spoločenský dôraz na budúcnosť a jej plánovanie. Jeho tvorba sa väčšinou odohráva v médiu maľby, kresby a objektu, často vytvára nadrozmerné zátišia. Projekt Futura vznikol aj počas umeleckej rezidencii v izolácii, prvá vlna 01.05.2020 - 15.05.2020, Ján Kostaa v izolácií na Nástupišti 1-12. Jan Kostaa (1983), vl. menom Jan Kostolansky je výtvarník, absolvent banskobystrickej
Akadémie umení, ateliér doc. Mira Nicza. Venuje sa médiám: kresba, objekt, fotografia, video, text. Kostaa je výtvarník kritický, opiera sa o sociálne štruktúry svojho okolia a konfrontuje sa s nimi. Tiež sa zaujíma o inštitucionálnu kritiku a pojmy príbuzné umeniu. Praktizuje vytrvalostné športy, hlavne beh a cyklistiku. Veľa cestuje, rád sa presúva, spoznáva, nomádí. Organizuje a spolupracuje na rôznych domácich aj medzinárodných umeleckých projektoch, je člen tímu kultúrneho centra Záhrada v B.Bystrici a spolu s Kristinou Hermanovou založili Galéria A7.


https://kostaablog.wordpress.com/
https://a7gallery.sk


Simple Melodies


Po experimentálnom albume Cross-Country Skiing (2018) prichádza Branislav Dugovič s novinkou, ktorá má potenciál osloviť širšie publikum. Nahrávka 10 Simple Melodies má jednoduchosť už vo svojom názve. Čerstvé CD rešpektovaného hudobníka vychádza vo vydavateľstve Real Music House. Aj tentokrát si Dugovič pozval do nahrávacieho štúdia créme de la créme umelcov, s ktorými mal možnosť v posledných rokoch spolupracovať. Okrem britského klávesáka, skladateľa a producenta Eddieho Stevensa, môžu poslucháči na albume počuť violončelistu Jozefa Luptáka, Borisa Lenka na bandoneóne a akordeóne, Nikolaja Nikitina ako autora aj ako saxofonistu, skladateľov Mariana Lejavu, Daniela Mateja a ďalších.


Na Nástupište 1-12 si Branislav Dugovič, klarinet prizval Nikolaj Nikitin, saxofón / Jozef Lupták, violončelo / Boris Lenko, akordeón Branislav Dugovič ako sólista a komorný hráč spolupracoval napr. s Moyzesovým kvartetom, Bratislavským sláčikovým kvartetom, sláčikovým triom Amadé, L. Fanzowitzom, D. Varínskou, K. Mihalovom, N. Škutovou, J. Slávikom, N. Bulffonem, I. Buffom a i. Na Slovensku premiérovo uviedol diela viacerých domácich i zahraničných skladateľov (Danzi, Mendelssohn, Tate, Zeljenka, Kupkovič, Lejava, Iršai a i.). Spolupracoval na viacerých CD hudobného vydavateľstva Diskant (s J. Slávikom, D. Varínskou, N. Higano). Venuje sa aj
súčasnej hudbe, je klarinetistom Melos Ethos Ensemble, pravidelne spolupracuje so súborom Veni, hosťoval v Ostravskej Bande, spolupracoval s viacerými špičkovými dirigentami súčasnej hudby, napr. Z. Nagyom, Z. Raczom, P. Kotíkom, M. Lejavom a i. Ako sólista či komorný hráč účinkoval na väčšine významných slovenských festivalov a na viacerých zahraničných festivaloch, napr. Melos Étos, Ostravské dny nové hudby, Večery novej hudby, Konvergencie, Varšavská jeseň, Pohoda a i.Zahraničné účinkovania: Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko, Česko. Venuje sa aj pedagogickej činnosti, učil na základných umeleckých školách, konzervatóriách, bol tiež odborným asistentom na VŠMU. Je lektorom v projekte VENI
Academy, s ktorým získal v r. 2014 ocenenie Radio_Head Award za CD Rolling Tones. V súčasnosti na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave vyučuje hru na klarinete, saxofóne a komornú hru.


Činnosť Nástupišťa 1-12 podporil z verených zdrojoch Fond na podporu umenia.
Visual: Matej Lacko (Nástupište 1-12)