Jakub Užovič: Vedomia objektov

Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany 
Jakub Užovič: Vedomia objektov 
Performance 
23. máj 2022 o 13:30 
3. jún 2022 o 20:00


Medzi jednotlivými podujatiami bude fragment zo živého vystúpenia v priestoroch Nástupišťa
1-12 ako site specific inštalácia.

Performancia vychádza zo skúsenosti autora v modelingovom priemysle, ktorý ho z časti pripravil o slobodné rozhodnutia nad jeho vlastným telom. Performance rozvíja myšlienku onoho bytia a existencie neživotných veci. Pocity nadriadenosti, rozhodovaní o pohybe či existence premieta do diela, ktoré sa preňho stáva bytím, nad ktorým nechce mať kontrolu.
Autor v rámci projektu skúma rôzne hladiny a prvky, ktorými by sa vedel od vytváraného diela čo najviac oddeliť. Na základe tejto premisy si volí rôzne letecké atribúty. Práve tie vnášajú do bytia charakter slobody a neviazanosti. Zároveň sa stávajú aj prostriedkom plným rozporov, ktoré vyplývajú z leteckej tradície okolo autorovej osoby. Srdcom a živým komunikačným prostriedkom diela bude sterlingov motorček, pri ktorom dochádza k emočnej komunikácii vďaka jeho pohybu a zvuku.

Prostredníctvom týchto prvkov sa uberajú otázky existencie, ako aj slobody vo vzťahu k mechanickému bytiu a dielu ako takému.

“Kde som ako tvorca?!
Sú tvorba a vzťah k veciam úprimné?

Alebo je to len fabulácia etickej spoločnosti? Pokiaľ sa pozrieme na naše elementárne vzťahy s technológiou, ktorá nás obklopuje, sú tieto vzťahy iné?

Čo v nás prebúdza dojem večného bdenia nad útrapami stroja, ktorému prejavujme ľudské city?
A podobne, pokiaľ je objekt socha, stroj a imituje ľudské, vytvára si dušu?
Kde je naša pomyselná hranica, ktorú vytvárame v tejto paralele?
Pokiaľ dávam stroju možnosť výberu, je schopný si vybrať?
Keď ho sám ovplyvňujem?

Sloboda, ktorá sa nám javí a ktorú nepoznáme môže byt rozdielna. Pokiaľ však začneme byť otrokom svojich vlastných právd stávame sa slobodní?¨

Náhľad na performance
https://jakubuzovic.com/bakalarka

Jakub Užovič (*1996, Nitra) študoval bakalársky stupeň v ateliéri S.O.S. a aktuálne končímagisterský stupeň v Ateliéri intermédií. Autor vo svojej tvorbe pracuje s interaktivitou medzidivákom či diváčkou a objektom, ktorých a ktoré vťahuje do inscenovanej situácie zvytvorených objektov. Súčasne inklinuje k performance, kde sa sám autor stáva integrálnousúčasťou vizuálnej hry. Vystavoval na skupinových výstavách v Modre (Sirotinec),Piešťanoch (Otvorenosť, Arta) a v Bratislave (Transformácia biotopu 2, T3).Počas posledných rokov sa venuje modelingu, vďaka čomu žil nejakú dobu v Paríži,Japonsku a Kórei, v ktorých čerpal inšpiráciu a podnety. Zúčastnil sa prehliadok sdivadelným charakterom ako Virginia Woolf’s Orlando, od umelkyne Rei Kawakubo. 

Performance sa uskutoční v rámci celoročných aktivít OZ Nástupište, ktoré podporil z verejných zdrojovFond na podporu umenia ako hlavný partner. 


Visual Matej Lacko