HUGO KANT!

Prvé z tajomstiev 2. decembra na Nástupišti 1-12 odhalené. Hugo Kant live, u nás ;)