Hloubka vzdálenosti/The depth of distance

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 podchod autobusovej stanice v Topoľčanoch pozýva v piatok, 10.augusta o 19h
THE DEPTH OF DISTANCE/ HĹBKA VZDIALENOSTI /ČR
Tanec a choreografie: Roberta Štěpánková, Tereza Lepold Vejsadova, Lukáš Lepold
Hudba: Matthieu Legros

Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia
Hĺbka vzdialenosti odzrkadľuje prekrývajúce sa vrstvy priestoru, v ktorom sme spolu s ostatnými, a zároveň, v ktorom zostávame v intimite a izolácii našej vlastnej individuality.
Stretnutie troch ľudí, ktoré sú zdanlivo opakovateľné a totožné, ale skutočne konfrontované so špecifickosťou ich postáv. Stretnutie je momentom a miestom, kedy a kde čelíme našim vlastným a ostatným. Tri známe a cudzie osoby v priestore a čase, ktoré zdieľajú, zatiaľ čo priestor sa objavuje ako jasná reflexia tak blízkosti, ako aj vzdialenosti, ktorú cítia samostatne a vo vzťahu.
Choreografia je založená na opätovnom hľadaní vlastného charakteristického stavu bytia, ktorý je potom daný životom v pohybe a tanci a umožňuje objavenie hraníc vlastnej bytosti.
Tri telá - tri znaky - tri svety.

______________
The Depth of Distance reflects the overlapping layers of space we are in together with others and at the same time where we stay in the intimacy and isolation of our own individuality.
An encounter of three people who are apparently repeatable and identical, but indeed confronted by the specificity of their characters. The encounter is a moment and place, when and where we face our own selves and the others. Three familiar and foreign people in space and time they are sharing, while the space emerges as a clear reflection of both the proximity and distance they feel on their own and in relationship.
The choreography is based on the re-search of own characteristic state of being which is then given life in movement and dance and allows for the discovery of the borders of one´s own being.
Three bodies – three characters – three worlds.

choreography: Roberta Štěpánková Tereza Lepold Vejsadová Lukáš Lepold

dancers: Roberta Štěpánková Tereza Lepold Vejsadová Lukáš Lepold

music, light and technical support: Matthieu Legros
Length: 25 min.

_____________________
Hloubka vzdálenosti zrcadlí prolínání vrstev prostoru, kde existujeme v spolubytí a kde naopak jsme v intimitě a izolaci vlastní individuality.
Setkání tří lidí v jejich opakovatelnosti, identickosti, kteří jsou zároveň konfrontováni specifikami, detaily svých charakterů. Setkání je okamžikem, kdy čelíme sami sobě a místem, které zdílíme, kde jsme si známí a cizí.
Prostor vzniká a zaniká ve vztahu k vzájemné blízkosti a vzdálenosti.
Choreografie vzniká ze zkoumání podstaty vlastního pohybu, vyvstávajícího charakteru. Ztělesněním emoce se o něm dozvídáme víc, objevujeme hranice toho, co ještě jsme/můžeme být my.

Tanec a choreografie: Roberta Štěpánková Tereza Lepold Vejsadová Lukáš Lepold

Hudba:
Matthieu Legros


Děkujeme za podporu:

Nadace život umělce
Kavárna Tro3jka