Gardens of Delight otvorenie výstavy

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, podchod autobusovej stanice v Topoľčanoch, 3.máj 2019 o 18h na otvorenie výstavy Gardens of Delight. Maciej Bohdanowicz /PL

Maciej Bohdanowicz získal PhD v odbore výtvarné umenie, aktuálne odborný asistent na Strzemiński Academy of Art Łód (Poľsko). Ako umelec pracuje s digitálnou grafikou a fotografiou. Jeho diela boli prezentované počas kolektívnych a individuálnych výstav v Poľsku, Taliansku. Nemecko, Ukrajina, Rumunsko a Albánsko. Jeho diela sú súčasťou zbierky Centra súčasného umenia v Toruni.