Florek, Toman, Tante Elze

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 vás srdečne pozýva v piatok, 14. marca 2014 o 19:00 do podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch na vernisáž k výstave malieb slovenských autorov Juraja Floreka a Juraja Tomana. Live sound: TANTE ELZE (sk)

Maľby inšpirované súčasným, prevažne ponurým mestským prostredím, opustenými areálmi azabudnutými prírodnými zákutiami mesta, predstavia na vernisáži k spoločnej výstave v Multimediálnompriestore pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 slovenskí výtvarníci Juraj Florek a Juraj Toman.

Maliarsky prístup oboch autorov je po formálnej stránke vyhotovenia obrazu odlišný a zároveň povahovopochádzajúci z takmer identického zdroja. Spoločným znakom autorov je priamy vizuálny dojem zobklopujúceho, priamo zažitého priestoru, pričom každý z autorov pristupuje k videnému zážitku úplneinak. Videná skutočnosť pretransformovaná do obrazu je v ich maľbách obohatená o významy, ktoré sa vobrazoch týchto dvoch maliarov paralelne prelínajú. Možno trochu poetizovaný pátos prežívanejvšednosti badateľný v ich tvorbe, je ešte umocnený netradičným priestorom monumentálnehopodchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch, v ktorom sa autori rozhodli prezentovať svoje diela. 

Juraj Florek pochádza z Dolného Kubína. Študent Otvoreného ateliéru maľby profesora Jána Kudličku naAkadémii umení v Banskej Bystrici, sa štúdiu maľby venoval i v Španielsku na Universitad de Castilla laMancha v Cuence.


Idea Florekovej tvorby je veľmi jednoduchá – maľovať súčasné mestské prostredie tradičným spôsobomplenérovej maľby v exteriéri. Vo svojich horúčkovito maľovaných sviežich maľbách tematizujekaždodenné banality, prostredia, predmety a ukazuje ich sivosť, šedosť a odcudzenosť v novompoetickom svetle. Florekova tvorba ponúka poetický prístup k mestskému prostrediu, pričom je sondoudo sociálneho prostredia autora žijúceho v postkomunistickej demokracii a zároveň prejavom jehoradosti zo života v meste.


Finalista prestížnej Ceny Nadácie VÚB „Maľba 2011“, Juraj Toman, je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti je doktorandom u akademického maliara Ľudovíta Hološkuna Akadémii umení v Banskej Bystrici.


Toman sa vo svojej tvorbe venuje výhradne maliarskemu médiu, najmä maľbe v oleji. Jeho diela pôsobiana jednej strane melancholicky, vyjadrujú prázdnotu a pominuteľnosť ľudského života, no na druhejstrane vyžarujú ticho, pokoj a harmóniu. Často sa objavujúci akcent vodnej hladiny v jeho obrazoch spájaskutočnosť s jej odrazom, irealitu s realitou, pričom stiera hranice medzi nimi a vytvára tak tajomné,neuchopiteľné prostredie, čo umocňuje i tlmeným šedo-zeleno-modrým koloritom.

Na vernisáži k spoločnej výstave autorov sa v piatok, 14. marca 2014, ako hudobný hosť predstaví mladáštudentka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Veronika Seppová, so svojím projektom TANTEELZE.

Snivé a melancholické piesne TANTE ELZE, tvorené spevom a zmesou elektroniky s klavírnym základom,dokazujú, že i slovenská hudba môže mať svetový zvuk. Jej temná hudba pomáha prekonať mizériuprítomnosti a odkrýva jej znesiteľnejšiu polohu. Tante Elze momentálne spolupracuje na viacerýchhudobných projektoch, medzi inými aj na hudbe pre pripravovaný slovenský dokument Čierna a Biela, čipre filmovo-divadelný projekt „Kalí – suspended reality“. 

Podujatie sa uskutoční s podporou Ministerstva kultúry SR