Eduard Klena a Jana Kucejová:Report

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, podchod AS Topoľčany pozýva na otvorenie výstavy 19.11.2019 o 18:00, Eduard Klena a Jana Kucejová: Report.

Aká je sila posunu informácii? Rýchlosť, dostupnosť a všadeprítomnosť informácii spôsobila to, že sme ich zabudli analyzovať. Robíme to, ak čítaniu a počúvaniu venujeme špeciálne kritické úsilie, ak spomalíme proces posudzovania toho, čo nás informačne bombarduje.
Nastala plytkosť preberania informácii, ich jednoduchého vstrebania. S​tačí zaujať našu pozornosť, navodiť emócie akými sú radosť alebo naopak vzbudiť obavy, ktoré následne pozmeňujú, či deštruujú ľudské vedomia.
Procesuálna video inštalácia site-specific dokumentuje, rozoberá a spracúva aktuálne slovenské spoločenské problémy a v hutnej forme nastavuje návštevníkovi


"Správa a intimita, správa a želaný dopad. Človek sa pridáva, alebo nepridáva ku kolektívnemu ovplyvňovaniu cez vopred premyslenú mediálnu masáž.¨

Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil celoročne z verejných zdrojov @fond na podporu umenia.