DUO performance Anette Friedrich Johannessen & Jan Egil Finne

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 podchod autobusovej stanice v Topoľčanoch pozýva v sobotu 11.5.2019 o 18h DUO performatívne predstavenie Anette Friedrich Johannessen- Artist & Jan-Egil Finne/ Nórsko. Sprievodné podujatie - performatívny workshop pre verejnosť bude 11.5.2019 o 16h. Podujatie bude v anglickom jazyku.

You are cordially invited to attend a special performance on 11.5.2019 o 6pm DUO performance Anette Friedrich Johannessen & Jan Egil Finne. Supported event for the perfomance is workshop for public, 11.5. at 4pm. Project is financially supported by Fond na podporu umenia and by Municipality of Bergen.

DUO je živým vystúpením Anette Friedrich Johannessen a Jana Egila Finna, ktoré skúma štruktúry a oživuje dynamiku medzi ľuďmi, priestorom a objektmi.
Projekt čerpá inšpiráciu z konceptu funkcie verejného priestoru, ktoré vyvinula spoločnosť Bbeyond v Belfaste.
Autori sa snažia reagovať intuitívne, otvorene a skúmajú hranice verejného priestoru a podnecujú zvýšiť povedomie o potenciáloch ľudskej identity. Kto má úlohu diváka vo verejnom priestore? Je možné povedať, že som to len sledoval?