DROZDY IN ONSEN

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12, podchod autobusovej stanice v Topoľčanoch, pozýva v pondelok, 5.júla 2021 o 18h na otvorenie výstavy:


DROZDY IN ONSEN

Beáta Kolbašovská (SK)
Kaoru Furuko (JP)
Jakub Pišek (SK)
Christian Wellbo (SE)

"Drozdy in onsen" je názov výstavy a výstup z dvojtýždňovej rezidencie autorov v Topoľčanoch, ktorí vytvorili site specific dielo priamo v podchode v Topoľčanoch. Spája v sebe slovnú hračku cez japonskú a slovenskú kultúru. Onsen v japončine označuje tradičné kúpele a horúce pramene roztrúsené po celej krajine.


Multimediálna živá performance ponúkne prienik tradičných a digitálnych médií. Performeri naživo spájajú digitálnu kresbu, animáciu, vjing a sound art. Prvý krát v histórii sveta vzniká digitálny midi ozembuch posúvajúci tento tradičný slovenský hudobný nástroj do súčasnosti a pripravujúci ho na budúcnosť. Vzniká tak site specific výstava s témami folklóru, pop kultúry a ich vzájomných kontrastov. Materiál k výstave je kreovaný cez fyzické zážitky a spomienky umelcov v oboch krajinách, prechádzame príbehom od reality po fikciu.


Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu ako hlavný partner.


Beáta Kolbašovská, Jakub Pišek

Zakladatelia slovenského vizuálneho kolektívu Nano vjs, mediálni umelci, vytvárajú site specific inštalácie, video mapping, živý vizuál, audio - vizuálne performance, videoart. Spolupracujú s umelcami, performermi, tanečníkmi, nezávislými divadlami a hudobníkmi doma aj v zahraničí. Ich projekty boli prezentované okrem domácej scény napr. v USA, Japonsku, Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Slovinsku, Holandsku atď.


Kaoru Furuko

Japonská režisérka, animátorka, ilustrátorka a video umelkyňa, ktorá väčšinou využíva techniku stop motion. So svojimi animačnými projektmi pracuje na rôznych miestach v zahraničí. Je aktívna v rôznych oblastiach, ako je reklama, krátke filmy, videohry, inštalácie, predstavenia, workshopy a výstavy. Momentálne pracuje na umeleckých projektoch na Slovensku a vo Švédsku.


Christian Wellbo

Zvukový dizajnér, hudobný skladateľ a producent zo Švédska. Vyrába SFX a hudbu na mieru pre herných vývojárov, režisérov a vizuálnych umelcov. Momentálne pôsobí v Japonsku kde tvorí hudbu do hier.

EN

Drozdy in onsen

Beáta Kolbašovská (SK) , Kaoru Furuko (JP) , Jakub Pišek (SK) , Christian Wellbo (SE)

“Drozdy in onsen¨ is the name of an exhibition and the result of a two-week art residence at Nástupiště 1-12 in Topoľčany. The name is a play on words from Japanese and Slovak culture. “Onsen¨ in Japanese refers to the traditional spas and hot springs scattered throughout the country. A multimedia live performance will offer the combination of traditional and digital media, where the performers combine live digital drawing, animation, vjing and sound art. For the first time in the history of the world, a digital midi “ozembuch¨ is created, which moves this traditional Slovak musical instrument into the present and prepares it for the future. The end result is a site-specific exhibition with themes of folklore, pop culture and their mutual contrasts. The material for the exhibition is created through the artist's physical experiences and memories from both countries, as we go through the story from reality to fiction.


Beáta Kolbašovská, Jakub Pišek

The founders of the Slovak visual collective Nano vjs, they work with media art, site specific installations, video mapping, live visuals, audio-visual performances and video art. They collaborate with artists, performers, dancers, independent theaters and musicians at home and abroad. Their projects have been presented in addition to the domestic scene, e.g. in the USA, Japan, France, Spain, Germany, Slovenia, the Netherlands etc.


Kaoru Furuko

Japanese director, animator, illustrator and video artist, who mostly uses stop motion techniques. She works with her animation projects in various places abroad. She is active in various fields, such as short films, video games, installations, performances, workshops and exhibitions. She is currently working on art projects in Slovakia and Sweden.


Christian Wellbo

Sound designer, composer and music producer from Sweden. Produces SFX and custom music for game developers, directors and visual artists. He currently works in Japan where he creates music for games.