Diskusia o ceste Nástupišťa do USA

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru pozýva v piatok 11.10.2019 o 16:00 na prezentáciu cesty Nástupišťa v USA. Dikutovať bude Zuzana Novotová Godálová a hostia zúčastnení na pracovnej ceste.

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 už štvrtýkrát vycestovalo do USA s projektom “Pravidelná linka¨, v rámci ktorého skupina slovenských umelcov tento rok navštívila mesto Seattle, na západnom pobreží Pacifiku.
Pracovná cesta skupiny slovenských umelcov vznikla v medzinárodnej spolupráci s Emmemm publishing LLC, USA.

Projekt “Pravidelná linka¨ absolvovali umelci: Magdaléna Stanová /SK, Aurélia Garová /SK, Barbora Kmecová /SK, Tomáš Danielis /SK, Ján Šipöcz /SK, Matej Lacko /SK,Karolina Kubik /PL.

Počas dvoch týždňov, od 2. do 16.augusta 2019, zúčastnení umelci mali možnosť nahliadnúť do tvorby amerického vydavateľstva. Emmemm publishing LLC, vydávajú autorské knihy, kde texty vznikajú ako tvorivá spolupráca detí a rodičov. Rovnako to bolo i počas pobytu slovenských umelcov, pričom umelci priamo vstupovali do kreatívneho procesu a podieľali sa na vzniku nových príbehov alebo na vizuálnej podobe knihy. Slovenský choreograf a tanečník Tomáš Danielis pripravuje krátky performatívny film, ktorý reaguje priamo na jeden z príbehov.


Projekt cezhraničných spoluprác Pravidelná linka existuje od roku 2013. Počas trvania projektu tj. od roku 2013- 2018 Nástupište 1-12 predstavilo v zahraničí 32 slovenských umelcov, ktorí svoje diela prezentovali publiku v 11 mestách a v 8 krajinách Európy a USA. (Viedeň, Berlín, Poznaň, Kodaň, Oslo, Sheffield, New York, San Francisco...)
Umelci, ktorí sa zúčastnili projektu Regular Line od roku 2013: Oto Hudec, Zuzana Flimelová, Juraj Florek, Juraj Toman, Zuzana Žabková, Jakub Pišek, Matej Lacko, Erik Šille, Lucia Tallová, Lenka Sršňová, Fero Király, Veronika Šramaty, Petra Fornayová, Ivan Šiller, Jonatán Pastirčák, Martin Derner, Katarína Hudačinová, Dominik Hlinka, Ján Kostaa, Matúš Lelovský, Tomáš Roubal, Viliam Slaminka, Mária Čorejová, Andrej Gál, Miro Tóth, Marek Kundlák, Michal Paľko, Svetlana Fialová, Andrej Kolenčík, Michaela Bednárová, Ondrej Jób.


Ján Šipöcz -pracuje s klasickou fotografiou, zaujíma sa o pamäť a spomienky. Zdroj inšpirácie nachádza v jeho vlastných spomienkach, osobných skúsenostiach alebo kolektívnej pamäti- v spomienkach celých generácií ľudí, dokonca aj národov. Často pracuje s metaforou. https://www.jansipocz.com

Aurelia Garová- absolventka VŠVU, grafická dizajnérka. Zameriava sa predovšetkým na typografický a knižný dizajn a vizuálnu identitu. http://aureliagarova.sk

Barbora Kmecová- ilustruje pod pseudonymom BESSA. Charaktery, ktoré kreslí, majú typicky dlhé nohy, ruky, malé hlavy a výrazné nosy alebo sú inak deformované, mnohokrát riešia situácie z každodenného života. Vytvára aj gify a krátke animované loopy. https://kmecovabarbora.wixsite.com/portfolio/cv-1

Magda Stanová- absolventka doktorandského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Prahe a magisterským štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a San Francisco Art Institute. Zaujíma sa o grafy, mapy alebo algoritmy z vedeckého odboru s prekrývaním do výtvarného umenia. http://www.magdastanova.sk

Tomáš Danielis- tanečník, performer a choreograf. Jeho tvorba je prienikom medzi vizuálnym / digitálnym umením a pohybom / tancom. Vytvára pre každý zo svojich projektov špecifickú sadu nástrojov a inovatívnych pohybových jazykov a preto stále prekvapuje. Jeho práce boli predstavené vo viac ako 20 krajinách a označované ako inovatívne, svieže, dojímavé a inšpirujúce. https://www.tomasdanielis.com

Matej Lacko - sa zameriava na grafický dizajn, digitálne médiá, vizuálne koncepty a logá. Zaujíma sa o typografické, fotografické a tlačiarenské techniky. Verí, že dizajn je tvorivý proces spolupráce, v ktorom aktívne využíva svoju kreativitu, emócie, a to všetko prostredníctvom myslenia, pocitu minimalizmu, kresby, výskumu, experimentovania, zdieľania a zábavy.
http://matejlacko.com/about-me

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.