Detské dielne s Eliškou a Kikou (VV_openlab)

Pozývame vás a vaše deti na Nástupište 1-12 v termíne 2.8.-5.8.2021 na Detské dielne pod vedením Elišky Vondruškovej a Kristíny Grežďovej (VV_openlab). 

Termín:
2.8.-5.8.2021

Vek:
6-12

Čas 9:30-13:30


Eliška Vondrušková
študuje výtvarnú výchovu. Medzi jej odborové skúsenosti patrí prípravy koncepcií a realizáciou detských táborov, pravidelné dielne a prímestské tábory v Aeroškole, Praha. Aktuálne pôsobí ako pedagogička výtvarnej výchovy na základnej škole.

Kristína Grežďová študuje predškolskú pedagogiku so zameraním na výtvarnú výchovu. Medzi jej odborové skúsenosti patrí práca v lektorskej oddelení Nadácia Karla Komárka, organizovanie výtvarné dielne v Ukradnuté galérii, tvorba koncepcie výtvarnej činnosti pre zoznamovací kurz študentov Katedry výtvarnej výchovy UK, vytvorenie koncepcie a realizácie Otvoreného programu galerijnej edukácie pre deti predškolského veku a tvorba koncepcie a vedenie výtvarné dielne pre Ji.hlava deťom a tvorba koncepcií a vedenie prímestských táborov v Aeroškole, Praha.
Ak máte záujem, prosím, píšete na info@nastupiste.sk

Projekt Nástupište 1-12 celoročne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac fb
https://fb.me/e/4wF70cw99