D'epog: Nový tvar

Séria DIVADLO o 19h pokračuje v sobotu, 2. septembra o 19:00 premiérou nového tvaru českej platformy D'epog, ktorý vznikne počas umeleckej rezidencie v multimediálnom priestore pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v podchode autobusovej stanice v Topoľčanoch.

D´EPOG je platforma pre súčasnú experimentálnú inscenačnú tvorbu. Činnosť divadla má laboratorny charakter. D´EPOG skúma divadlo a skúma divadlom. Primárnymi materialmi, pomocou ktorých D’EPOG svoje témy artikuluje, sú herec a priestor.

Tvorba divadla D’EPOG výrazne akcentuje rolu diváka, mieru jeho interpretačnej slobody a jeho podiel na vytváraní významu predstavenia. D’EPOG koherentne rozvíja liniu tzv. “dramaturgie priestoru¨. S cieľom atakovať limity diváckej percepcie programovo experimentuje s nejrôznejšími modelmi organizácie scénického priestoru – predovšetkým vzťahu hľadiska a javiska. D’EPOG svoje projekty situuje do nedivadelných urbanistických priestorov, z ktorých tématicky, ideovo aj konceptuálne vychádza.