Daniela Chrienová Nedokonalé obrazy dokonalosti, to (be) follow(ed)

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 vás srdečne pozýva vo štvrtok, 17. apríla 2014 o 19:00 do podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch na vernisáž k výstave malieb výtvarníčky Daniely Chrienovej Nedokonalé obrazy dokonalosti. Live performance: Fero Király a Zuzana Žabková: TO (BE) FOLLOW(ED) 

Vizuálne informácie zobrazujúce ideál krásy a dokonalosti, či propagujúce kult tela v dnešnom vizuálnomprostredí sú objektom záujmu slovenskej výtvarníčky Daniely Chrienovej. Sériu malieb „Nedokonaléobrazy dokonalosti“ predstaví verejnosti na vernisáži na Nástupišti 1-12 v podchode pod Autobusovoustanicou mesta Topoľčany vo štvrtok, 17. apríla 2014 o 19:00.

Ako predlohy svojich malieb si Chrienová vyberá predovšetkým billboardy, plagáty, reklamné panely, či videá z databázy Youtube. Zameriava sa pritom na obrazy, ktoré sú nejakým spôsobom prekryté, poškodené alebo narušené nepredpokladaným zásahom vonkajšieho prostredia. Ich fotografický záznam slúži autorke ako východisko pre výstupy v maliarskom médiu. 

Zásadným je pre ňu hľadanie momentov, kedy sa tieto obrazy nepredvídateľne menia, vrstvia apremieňajú. Jej zámerom je vytrhnúť obrazy ideálu krásy z pôvodného významového kontextu a týmmeniť a negovať ich funkciu. Chrienovej maľby náhodných konfigurácií vizuálneho smogu slúžia akopamäťové stopy, ktorých trvácnosť a naliehavosť kladie otázky o pôvode a hodnote vizuálnych zobrazenía ich vzťahu k realite. Sú jednak konštatovaním - apropriáciou danej časti vizuálneho prostredia, nozároveň sú aj otázkou o povahe takýchto obrazov a aj o tom, čo tieto obrazy reprezentujú a čoho súnositeľmi. Tento proces výberu a maliarskej interpretácie obrazov možno pomenovať aj ako „destiláciu“vizuálneho smogu“ na základe intuície, náhody, či estetickej inklinácie. 

Daniela Chrienová je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde študovala maľbu uprofesora Stanislava Balka. Počas štúdia absolvovala zahraničnú stáž v Poľskej Vroclavy na AkademiaSztuk Pieknych. V roku 2012 úspešne obhájila doktorát z voľného výtvarného umenia.

Súčasťou vernisáže k výstave „Nedokonalé obrazy dokonalosti“ bude predstavenie prvej pracovnej verzie spoločného projektu hudobníka a skladateľa Fera Királya a slovenskej umelkyne Zuzany Žabkovej, To (be) follow(ed).

Hudobno-tanečné predstavenie To (be) follow(ed) stavia do vzájomného dynamického vzťahu hudbu
a ľudské telo. Tento vzťah sa stal impulzom k analýze témy „vodca – nasledovateľ“, s ktorou duo
v spoločnom diele experimentuje. Idea performance vychádza z klasického modelu, kde hudobník je vodcom a tanečník nasledovateľom, ktorý vychádza z fyzikálne dominantného postavenia sónickej percepcie voči vizuálnej. V priebehu predstavenia sa však tieto role obracajú a transformujú do rôznych kombinácii. Umelci si navzájom vytvárajú a narúšajú teritoriálne hranice, ktoré definujú meniaci sa vzťah oboch účinkujúcich. Svoje živé vystúpenia riešia za použitia opensource softvéru, vlastnoručne vyrobených pohybových senzorov a nájdených objektov, ktoré sú použité ako ovládače, či hudobné nástroje a sú schopné komunikácie s pohybom tanečníčky.

Predstavenie To (be) follow(ed) vzniká v produkcii Nástupišťa 1-12 ako súčasť medzinárodného projektu Regular Line a bude mať premiéru tento rok v júly na medzinárodnom festivale súčasného umenia FRINGE v americkom Santa Cruz.