Dance performance Tomáš Danielis LIVE Stream

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru pozýva na LIVE STREAM z Bruselu Tomáš Danielis "If you could see it the way I do" Tanečné predstavenie Choreografia, tanec: Tomas Danielis. Tanec: Lubomir Drakh Panak

Anotácia:
Na priateľskom mieste vytváram priestor na experimentovanie pre emócie. Analyzujem rôzne možnosti empatie a angažovanosti.
Akú kontrolu mám počas tohto činu nad svojím emočným ja? Čo ma emočne otvára, čo ma spája s ostatnými a so sebou, keď tancujem? Ako vytvorím tanec, ktorý mi umožní svedčiť a reagovať na potreby druhých? A moje vlastné potreby? Čo môže človek ponúknuť za život druhého. Ako to môžem spracovať, či úpne sám či spolu s ostatnými, vytvárať a integrovať nové situácie z fyzického, emocionálneho alebo priestorového hľadiska lexikónu?
Aká je moja identita tam na pódiu pred ľuďmi?

EN version____________________________
We would like to invite you to join us

LIVE STREAM Brusel
30.6.2020 3pm

Tomaš Danielis "If you could see it the way I do"
Dance work of & for empathy


Choreography, dance: Tomáš Danielis
Music: Ľubomír Panák Drakh

The Platform 1-12 project was supported from public funds by the Slovak Art Council, the main partner of the project.
Visual: Matej Lacko

Annotation:
In a friendly place, I create a space for experimenting with
emotions.
Analyze the different possibilities of empathy and commitment.
What control do I have over my emotional self during this act?
What opens me emotionally, what makes me connect with others and
with myself while I dance?
How do I create a dance that can allow me to bear witness and respond to the needs of others? And my own needs?
What a person can offer for the life of the other.
How can I process that I go through alone and together with others, build and integrate new situations from a physical, emotional or spatial lexicon?
What is my identity out there, on stage in front of the people?

EN version____________________________
We would like to invite you to join us

LIVE STREAM Brusel
30.6.2020 3pm

Tomaš Danielis "If you could see it the way I do"
Dance work of & for empathy


Choreography, dance: Tomáš Danielis
Music: Ľubomír Panák Drakh

The Platform 1-12 project was supported from public funds by the Slovak Art Council, the main partner of the project.
Visual: Matej Lacko

Annotation:
In a friendly place, I create a space for experimenting with
emotions.
Analyze the different possibilities of empathy and commitment.
What control do I have over my emotional self during this act?
What opens me emotionally, what makes me connect with others and
with myself while I dance?
How do I create a dance that can allow me to bear witness and respond to the needs of others? And my own needs?
What a person can offer for the life of the other.
How can I process that I go through alone and together with others, build and integrate new situations from a physical, emotional or spatial lexicon?
What is my identity out there, on stage in front of the people?