Comunite fresca & Arms and sleepers

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 vás srdečne pozýva ďňa 21.jún o 19h do podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch na otvorenie výstavy

Názov:
COMUNITE FRESCA

Autorky:
Marie Štindlová
Markéta Filipová
Dana Balazova

Hudba:
arms and sleepers/USAV Topoľčanoch autorky vytvoria počas 2 týždňovej rezidencie fresku na mieru nášjo mesta a situácie. Zásadným dôvodom pre ich spoločnú tvorbu je priateľstvo teda akási automatická blízkosť, ktorá je však v ich prípade spojená s umeleckou konfrontáciou. V jednotlivých prístupoch autoriek sa objavujú podobné princípy, ktoré sa v dôležitých momentoch vzájomne pretínajú
a vytvárajú tak pestrú sieť obrazových a ideových vzťahov. Vzniká tak nový narativ, ktorý sa plynulo vyvíja a pulzuje, tak ako sú ich spoločné myšlienky navzájom konfrontované. Po chvíli nie je dôležité, kto s akým motívom prišiel a kto ho ďalej previedol do vizuálnej podoby. Výsledná freska je súhrou všetkých troch umelkýň. Fresky vytvárajú tradičnými spôsobmi, tj. nanášanie štukovej omietky, do ktorej za mokra maľuje pigmentom, ktorý si samé miešajú.

"Robíme vlastnú fresku. Neopravujeme tie staré. Jedna rozmerná maľba, kde sa tri rukopisy spájajú v jeden spoločný. Je to ako návrat do renesančnej dielne, kde sa na jednom formáte podpisuje veľa rúk. Vedieme dynamický dialóg a ten je zakaždým iný. Krajinný motív, portrét čo akýkoľvek symbolický predmet je pri maľovaní našej fresky rovnako podstatný ako zvolený rytmus. Našou maľbou sa snažíme vyjadrovať pocit z priestoru. Plánovať, ale nie za každú cenu. Omietka rýchlo schne a my rýchlo konáme."
(Https://www.instagram.com/comunite_fresca/)

Hudba:
arms and sleepers /USA
Arms and Sleepers sú mladou, no verejnosti už dobre známou kapelou, ktorá sa žánrovo zaraďuje niekde medzi trip-hop a ambient. Odborníkmi sú často prirovnávaní k takým hviezdam ako Radiohead, Massive Attack či Sigur Ros.
I keď sú Arms and Sleepers duom, živé koncerty hráva Mirza Ramic sám a inak tomu nebude ani v Topoľčanoch.

Vstup voľný


Činnosť Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia