Bohuš Kubinský: Bod zlomu

Bohuš Kubinsky sa vo svojej tvorbe venuje predovšetkým sochárstvu a site-specific inštaláciám. Pôsobí ako docent na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Ako pedagóg a autor skúma vzťah výtvarného diela a architektúry. Mladšia generácia sa mala možnosť stretnúť s výsledkami jeho práce napríklad na hudobnom festivale Grape, festivale Biela Noc či s projektom CACHE v roku 2017 u nás na Nástupišti 1-12 spolu s autorkou Monika Kubinská. Bohuš sa opäť vracia do Topoľčian s inštaláciou Bohuš Kubinský: Bod zlomu, ktorú otvoríme už tento piatok. Srdečne pozývame.

Konflikt, ktorý nám je blízky a vzdialený zároveň, sa zdá, akoby sa nás netýkal, ale pritom nás ovlivňuje každý deň, na každom kroku. Sochár Bohuš Kubinský vytvoril inštaláciu, ktorá nás vrhá do udalosti, kde vládne zastavený čas. Letiaca ohnivá guľa - projektil vystrelený kanónom - zastal v čase, zamrzol. Stojí. Kubinský sa na nás obracia a nechává nás rozhodnúť. Zostaneme stáť; budeme fascinovaný výzorom; budeme skúmať jeho podstatu; schováme sa; budeme mlčať? Dáva nám priestor - šancu - vydať tón, poslať signál, zanechať správu - nemlčať.

Hybridná vojna penetrovala do všetkých oblastí nášho života. Ráno s ňou vstávame a večer zaspávame. Dostala sa nám pod kožu. Zmetenie a polarizácia, ktorú vytvára, so sebou nesú výčitky. Tých sa nikto nezbaví. Kedy nastane bod zlomu alebo už nastal? Zlomí nás čas, lži alebo zima? Všetci sme svedkami; všetci sme sa stali obeťou tejto vojny. Na fronte zostanú veteráni, tí čo budú mať rany na duši a dieru v streche. Na našej fronte bojujeme o ľudskosť a blízkosť, hodnoty o ktorých sa nás niekto snaží presvedčiť, že nemajú cenu. Majú. Sú satisfakciou za všetky strasti.
Protitankový ježko sa stáva symbolom odporu. Obetovať mier na úkor vojny? Predať zbraň do rúk tým čo trpia? Ako sa vysporiadať s vlastným svedomím; ako utíšit nepokoj? Ako poraziť nepriateľa, ktorý nám hrozí zimou? Ako sa brániť pomäteniu mysle?

Vojna slov, vojna hláv
a ty čakáš čo príde.
Oči sa dívajú,
zastavená myseľ.
Nikto už nechce viac.
Bojovať.
Bojovať!
Nečakáš.
Ale jediné
čo ti zostáva
je to, čo musíš ešte len spoznať.

Autorom inštalácie je slovenský monumentálny sochár Bohuš Kubinský (Žiar nad Hronom, 1966). Predstaviteľ strednej generácie slovenských výtvarných umelcov, ktorý sa venuje predovšetkým sochárstvu a site-specific inštaláciám.
Študoval na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici a následne absolvoval katedru sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Jozefa Jankoviča. Pôsobí ako docent na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Pre prezentáciu svojej tvorby často vyhľadáva sakrálnu pôdu. V roku 2014 realizoval pre pražské Centrum DOX spoločne s Monikou Kubinskou site-specific inštaláciu Prvá línia. Ako pedagóg skúma vzťah výtvarného diela a architektúry. V rámci predmetu Efemérne umenie vzdeláva študentov v oblasti výtvarného umenia a zaoberá sa analýzou vzťahu výtvarného umenia v kontexte súčasného architektonického prostredia. Mladšia generácia sa mala možnosť stretnúť s výsledkami jeho pedagogicke práce napríklad na hudobnom festivale Grape.

Popri klasických kamenných sochách používa často aj menej bežné materiály alebo také, ktoré by sa dali výslovne označiť ako „nesochárske“. Pomerne často prekračuje hranice médií a pracuje s nájdenými objektami. Prostredníctvom asambláží, sôch, objektov či väčších umeleckých diel tak sprostredkováva divákovi často náročné sociálne angažované témata.
Projekt Bod zlomu (2022) je súčasťou work-in-progress inštalácie s názvom Pacient nula, ktorej cieľom je reflektovať aktuálne problémy a prostredníctvom výtvarného jazyka hľadať cesty katarzie a vnútornej premeny.

Kurátorom inštalácie a autorom sprievodného textu je Michal Kučerák (Revúca, 1985) - kurátor, výzkumník a lektor. Spolupracuje s Centrom súčasného umenia DOX a TBA21-Academy, kde má na starosti projekt Ocean-Archive.org. Je doktorandom na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne a autorom projektu #DATAMAZE (DOX, Praha, 2018 - 2022) - konceptu rozšírenej výstavy zameranej na posilnenie digitálnej a dátovej gramotnosti prostredníctvom súčasného umenia a dizajnérskych projektov v galerijnom prostredí. Je súčasťou tímu, ktorý realizuje festival zameraný na sociálne angažovaný dizajn a umenie UROBOROS.

Projekt formou štipendia podporil z verejných zdrojov  Fond na podporu umenia. Činnosť Nástupišťa 1-12 podporil celoročne z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.