Are you satisfied with the experiment? Has Europe succeeded?

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 vás srdečne pozýva v piatok, 26. septembra 2014 o 19:00 do podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch na performance Karoliny Kubik:
„Are you satisfied with the experiment? Has Europe succeeded?“

Poľská umelkyňa Karolina Kubik je študentkou doktorandského štúdia na Univerzite umení v poľskej Poznani. Štúdiu výtvarného umenia a performatívneho umenia sa venovala i počas zahraničných stáži v chorvátskom Záhrebe a v anglickom Devone. Jej tvorba sa pohybuje medzi, či na hraniciach definícií – výtvarné umenie prepája s performance, či literárnou tvorbou. Svoje diela predstavila na mnohých výstavách a umeleckých festivaloch v rodnom Poľsku, ako aj v zahraničí (Belfast, Berlin, Jerusalem, London, Lvov, New York, Istanbul, Tartu, Zagreb,...).

V diele „Are you satisfied with the experiment? Has Europe succeeded?“ zaoberá analýzou vzťahu medzi geopolitikou a ľudským telom – umelcom v kontexte sociálno-kultúrnych vzťahov.

Kubik sa pritom odvoláva na koncept dialogizmu ruského teoretika literatúry a filozofa Mikhaila Bakhtina. Spolu s Bakhtinom si kladie otázku, čo formuje osobnosť. Či „JA“ Descartovho krajne subjektívneho solipsistizmu, alebo Bakhtinov „predmet záujmu“, podľa ktorého človek nikdy nenájde úplnosť len v sebe samotnom. S rovnakým záujmom Kubik zároveň skúma vzťah umelca a diváka, dôsledne pritom aplikujúc Gadamerov koncept hry.

V čiastočne improvizovanej site specific perfomance vo verejnom priestore podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch sa umelkyňa mení na zhmotnenú, viditeľnú osobnosť. Prostredníctvom pohybu a rytmu autorka tlmočí vznikajúce situácie vlastným telom. Reaguje pritom na samotný priestor, jeho kvality, objavené materiály, divákov a samotnú atmosféru priestoru v danom momente.

Karolina Kubik: Astralistika
domom z kriedy kreslím papilárne línie
môj palec – pohorie
nie sú dve
z vrcholu vidno poddajnosť ranu
kontrolu kráľov tresty spálené dediny
kartografický odtlačok tuš bez vône
výška uchopenia
reprezentuje ma živú
reprezentuje čo živé
popiera prítomnosť
vierohodnosť súlad rozpoznateľnosť
relikvia prstu oddelená od zvyšku tela
rysuje sa pasivita do pohorí
mlčanie nehybnosť vedomie moci redukovania
vedomosti
identita z matriky
identita z matky
kriminálna metrická hodnota voči nepravdepodobnému
pocit viny, ktorý nezodpovedá viere
s prísľubom privilégia
izolácia na úrovni vlastných možností
jeho veličenstvo pas