237,7 Otvorenie výstavy

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 podchod autobusovej stanice v Topoľčanoch pozýva na otvorenie výstavy s názvom 237,7
Ľudmila Machová, Lucia Veselá
Hudba : Juraj Beyuz/ SK

miesto konania: Nástupište 1-12, Topoľčany
vernisáž výstavy: 7.9.2018 o 19.00hod.
trvanie výstavy: 8.9.2018 - 16.9.2018,
kurátorka výstavy: Jana Babušiaková


Absolventky maľby na VŠVU Ľudmila Machová a Lucia Veselá sériou krátkych videí vstupujú na pôdu happeningu, pričom pracujú s víziou medziľudských vzťahov ako dynamických procesov vzájomného, vedomého či nevedomého pôsobenia. V dnešnej dobe stále pevnejšie sa uzatvárajúcich sociálnych bublín o to viac rezonuje ich zdôrazňovanie dialógu ako základného kameňa týchto vzťahov. Dôležitou myšlienkovou líniou tiahnucou sa naprieč prácami autoriek je aj reálna prítomnosť kontaktu, ktorý sa pôsobením virtuálneho priestoru z našich vzťahov často vytráca.

V ich videoperformance je maliarstvo neustále prítomné či už ako prostredie ateliéru alebo vo forme používaných maliarskych artefaktov. Ako Veselá tak i Machová sa vo svojej spoločnej
videotvorbe sústreďujú na jednotlivé aspekty a úskalia medziľudskej komunikácie a budovanie vzťahu medzi dvoma osobami. Prostredníctvom jednoduchých činností kde sú
hlavným motívom a zároveň aktérom ruky, tematizujú otváranie sa, uvoľnenie ale aj obetovanie sa druhému, detská hra bez pravidiel zas upriamuje pozornosť na nepredvídateľnosť smerovania komunikácie ako i na autonómiu bytostí v nej.

Autorky v živej performance priamo na Nástupišti otvoria verejnosti predprípravnú fázu maliarskej tvorby - vylaďovanie diagonál maliarskeho rámu a zároveň stavajú do popredia akt spolupráce. Vzájomné zladenie pohybov pri dosahovaní rovnováhy symbolizuje potrebu dialógu a neustáleho „vykračovania si naproti“ v medziľudských vzťahoch. Ide istým spôsobom o akýsi nekonečný rituálny tanec okolo vyvažovaného stredu. Po ukončení
performance bude výsledný produkt (rám) vystavený spoločne s videami, natočenými v ateliéri.

Priestor Nástupišťa a tok ľudí v ňom autorkám ponúka možnosť v živom procese nadviazať vzťah i s divákmi a okoloidúcimi. Za týmto účelom bude súčasťou výstavy inštalácia, pozostávajúca zo stola a dvoch stoličiek ako archetypálneho symbolu dialógu, ktorá bude zároveň pozvaním k rozhovoru.

Jana Babušiaková

Podujatia Nástupišťa 1-12 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Lucia Veselá

Lucia Veselá absolvovala štúdium v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby na VŠVU v Bratislave a Ateliér klasických maliarskych disciplín prof. Ľudovíta Hološku na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Zúčastnila sa skupinových výstav a rezidencií na Slovensku i v zahraničí.

Ľudmila Machová

Ľudmila Machová je finalistkou súťaže Maľba - Cena Nadácie VÚB 2017 a 2018. Počas svojho štúdia na VŠVU absolvovala bakalársky stupeň v Ateliéri maľby a iných médií Daniela Fischera a magisterský v Ateliéri mal+by Klaudie Kosziby. Zúčastnila sa na semestrálnej stáži na Universita of Porto v Portugalsku a svoje diela už vystavila na niekoľkých samostatných a skupinových výstavách na Slovensku i v zahraničí.

Juraj Beyuz

Juraj Beyuz
Vášnivý milovník hudby, zberateľ, hudobný producent, dj – Beyuz je rodákom z Bratislavy. Jeho vzťah k world music rôznych exotických končín reflektuje ako jeho osobnosť tak aj jeho hudobný vývoj.
V začiatkoch spolupracoval s raperom Štvancom, neskôr stretáva Tomáša Hafnera, ktorému vyprodukoval 4 úspešné albumy. Na konte má aj projekty s Benem (Modré Hory), kritikmi vychvaľovaný album Návraty s Tonom S., alebo Boy Wonderom na skladbe Pandúri.
Okrem spoluprác inklinuje aj k vlastnej inštrumentálnej tvorbe, ktorej zrkadlom sú 2 releasy “Remixes¨(2009) a “Lounge Life¨(2016). Súčasne funguje nielen ako hudobný producent ale aj moderátor a dj Rádia_FM s pravidelnou piatkovou reláciou “Už je dobre_FM. Už tento piatok @Nástupišti 1-12, podchod AS