E - mail: info@nastupiste.sk

ZUZANA GODÁLOVÁ

Zodpovedá za multimediálny priestor Nástupište 1-12
Predsedníčka Občianského združenia Nástupište 1-12
Príjimateľ žiadostí na výstavy a kultúrne podujatia

zuzana@nastupiste.sk / 0917 113 980

JÚLIUS KRIŠTOF

PR manager
komunikácia so zahraničím

julo@nastupiste.sk / 43 650 882 1666

JANA GODÁLOVÁ KIANIČKOVÁ

výtvarné umenie

jana@nastupiste.sk / 0948 130 366

Podporujú nás:

 

Grafický dizajn:

Mediálni partneri: