Baggage Check in

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 Vás srdečne pozýva na vernisáž k spoločnej výstave "Baggage Check-in", na ktorej svoje práce predstavia cestujúci z katedry Socha, objekt a inštalácia, ateliér Socha v architektúre a verejnom priestore VŠVU v Bratislave.

Filip Bielek
Lucia Čarnecká
Patrik Kovačovský
Oto Hudec
Michal Hudák
Marek Stuller
Boris Vojtech
Veronika Vargová

Hudobný doprovod vernisáže: Ensemble Spectrum (Branislav Dugovič, Matej Sloboda a Peter Fillo)

Afterparty: Herzog Herzog (sk)
                  DJ Johana (cz)

„Odbavená batožina (checked baggage) je batožina prijatá na prepravu, čo môže byť batoh, kufor, športové náčinie, bicykel, vybavenie pre deti a hudobné nástroje. Každý pasažier môže zapísať až 2 batožiny po zaplatení poplatkov. Batožina môže mať 15 alebo 20kg a maximálne povolené rozmery v cm: 81 x 119 x 119. Pri prekročení povolenej váhy sa na letisku platí príplatok za každé kilo navyše. Jednotlivé batožiny nesmú prekročiť váhu 32kg.“

Veľkosť batožiny definovaná nízko nákladovými leteckými spoločnosťami, na ktoré je odkázaná väčšina mladých začínajúcich umelcov v Európe, sa stala jediným limitom projektu "BAGGAGE CHECK-IN". Projekt je výsledkom spolupráce Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Projekt pritom vychádza z dvoch praktických problémov mladého umelca, predovšetkým sochára – problém uskladnenia diel a ich transportu.  Téma projektu ponúka riešenie v podobe prispôsobenia formátu prác cestujúcemu umelcovi. Autori tak vo svojich prácach mohli tému vnímať ako symbolické smerovanie, alebo ako čisto formálne obmedzenie, ktoré však umožňuje dielo po vybratí z imaginárneho kufra expandovať do priestoru. Podstatnou sa stala zásada, že dielo musí byť vždy zložiteľné a prenosné.

Počas niekoľkých predchádzajúcich mesiacov vzniklo v ateliéri "Socha v architektúre a verejnom priestore" viacero objektov, inštalácii a umeleckých performancií, ktorých autormi sú tak študenti ako i pedagógovia z katedry Socha, objekt a inštalácia. Formálny limit, v ktorom sa autori museli pohybovať, dodáva ich prácam súdržnosť, ktorá vzhľadom na široké množstvo rôznych podtém a myšlienok prekvapuje.

Lucia Čarnecká: Svätenica, sekaný kamenný objekt.
Oto Hudec: Museum of Failed and Abandoned Ideas (vizualizácia)

S výsledkom ich práce sa verejnosť bude môcť zoznámiť na vernisáži k spoločnej výstave v podchode pod Autobusovou stanicou mesta Topoľčany v piatok, 30. mája 2014 o 19:00. Výstava Baggage check-in je pritom jednou z mála príležitostí zoznámiť sa so súčasný mladým slovenským sochárstvom.


O hudobný doprovod vernisáže sa postará súbor Ensemble Spectrum v zložení Matej Sloboda, Peter Fillo a Boris Dugovič. Koncertný program piatkového večera je pritom opäť výsledkom spolupráce Nástupišťa 1-12 a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Divákom predstavia nové naštudovania diel Alfreda Schnittkeho a Arvo Pärta a v premiére i nové hudobné diela slovenských skladateľov Ľuboša Bernátha a Mateja Slobodu. Počas afterparty sa na pódiu vystriedajú slovenský elektronický projekt Herzog Herzog a česká DJka Johana.

Viac info v FB pozvánke k podujatiu: https://www.facebook.com/events/487065554759982/

Podujatie sa uskutoční s podporou Ministerstva kultúry SR. Vstup voľný.