Nanako Ishida, Shiho Dono a Shinji Takine. Live sound: STROON / SK